ไอเดียทำร่มพรีเมี่ยมกันยูวี สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพ

ในการจัดทำสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด หรือจัดทำโปรโมชั่นใดๆ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ แน่นอนว่าหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญของหลายๆ บริษัท ย่อมเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพ หรือกลุ่มเป้าหมายสายเฮลท์ตี้ ซึ่งอาจประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายอายุ เพศ และรสนิยม แต่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกัน โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนี้มักเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการได้ง่าย หากสินค้า บริการนั้นๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพ หรือมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนให้ดีขึ้น ในบทความนี้จึงเลือกนำเอาไอเดียทำสินค้าพรีเมี่ยมอย่าง ร่มกันยูวี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ กับกลุ่มลูกค้าสายเฮลท์ตี้มาแนะนำกัน

เลือกออกแบบให้เป็มร่มขนาดเล็ก พกพาสะดวก ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปที่มักมีเหมือนกันอย่างนึงก็คือ มีสิ่งของจำเป็นที่พกติดตัวระหว่างวันในจำนวนมาก ดังนั้นหากจะมีไอเทมชิ้นใดเพิ่มเติมเข้ามาให้กลุ่มลููกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้พกติดตัวก็ควรเป็นสิ่งของที่มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพา หรือจัดเก็บใส่กระเป๋า ในการเลือกออกแบบร่มยููวีสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี้จึงควรเลือกออกแบบให้มีขนาดเล็ก หรือเป็นร่มแบบมีหลายตอน(หลังการพับเก็บจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด) ทั้งนี้ปัจจุบันโรงงานผู้รับผลิตสินค้าพรีเมี่ยมบางรายมีการพัฒนาไอเดียการออกแบบสินค้าชิ้นนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการใช้เทคนิคการพับเก็บใหม่ๆ ไม่จำกัดอยู่แค่วิธีพับเก็บแบบมาตรฐานเดิม ทำให้สินค้าออกมามีความกะทัดรัดมากขึ้น ในการสั่งผลิตร่มพรีเมี่ยมให้ได้ขนาดที่เล็กกะทัดรัดกว่าสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไป จึงควรเลือกสั่งผลิตจากผู้ผลิตที่มีการออกแบบในส่วนดีไซน์การพับเก็บที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากรูปแบบการพับเก็บมาตรฐานทั่วไป

ใส่ข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคุณสมบัติ UV Protection ของร่ม เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ หนึ่งในเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่รักในการดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นก็คือการทำให้ลูุกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของตัวสินค้าว่า สามารถช่วยดูแล หรือปกป้องสุขภาพได้จริง ในกรณีของร่มพรีเมี่ยมกันรังสียูวี จึงควรมีการใส่ข้อความ “UV Protection”  หรือสัญลักษณ์ใดที่สื่อความหมายถึงคุณสมบัติปกป้องผิวจากรังสียูวี ลงไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบด้วย อย่างไรก็ตามในการออกแบบ หรือเลือกดีไซน์ข้อความดังกล่าวลงบนตัวร่มนั้น ไม่ควรให้มีขนาดใหญ่ หรือกินพื้นที่มากเกินไปจนบดบังดีไซน์หลักของตัวสินค้า เพราะจะทำให้สิ่งที่บริษัทต้องการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆ ผ่านดีไซน์การออกแบบ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใดๆ อาจไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร หรือว่ากันง่ายๆ ก็คืออาจทำให้ลูกค้าโฟกัสรายละเอียดการออกแบบส่วนอื่นของตัวร่มน้อยลงนั่นเอง

เลือกใช้ดีไซน์แบบมินิมอล แม้ว่าร่มกันยูวี ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ชื่นชอบ หรือมีไลฟ์สไตล์ในการดูแลสุขภาพ จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบดีไซน์สินค้าแบบมินิมอล แต่ในความเป็นจริงถือว่ามีเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพมักใส่ใจเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วย ซึ่งสไตล์การออกแบบแบบมินิมอลนั้นก็มาจากแนวคิดเรื่องคุุณภาพชีวิต ที่เชื่อว่าความนิมินอล หรือการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย กลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์รักในการดูแลสุขภาพ จึงมักชอบดีไซน์สินค้าแบบมินิมอลด้วย การเลือกใช้ไอเดียออกแบบร่มกันยูวีแบบมินิมอล เช่น ร่มพับ ร่มตอนเดียว ร่มกลับด้าน ใช้โทนสีขาว โทนสีอ่อน พิมพ์ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ใดๆ ลงบนตัวร่มแต่พอดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียการออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมที่เหมาะจะนำไปใช้งานจริง