ร่มแต่ละประเภทในลักษณะที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปคนส่วนมากจะนำร่มมาใช้งาน เพื่อป้องกันแสงแดด และลมฝนตามสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศไทย ในอดีตร่มถูกผลิต และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ในการนำมาใช้งาน ร่มมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และถือกำเนิดมาจากฝั่งทวีปยุโรป ในสมัยก่อนร่มเป็นเพียงแค่ของประดับตกแต่งที่สามารถบ่งบอกถึงชนชั้นของคนสมัยก่อนได้ คนที่มีร่มในสมัยก่อนจะถือว่าเป็นคนที่มีชาติตระกูลสูง เช่น พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ และเหล่าขุนนาง เป็นต้น คุณเชื่อหรือไม่ว่าในสมัยก่อน ร่ม ใช้งานได้แค่ผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายไม่สามารถใช้ร่มได้ เนื่องจากร่มถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งให้มีความสวยงามของผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แม้ว่าในสมัยต่อมาร่มถูกนำมาใช้งานให้ป้องกันฝนแทนการนำมาเป็นของประดับตกแต่งในตัวผู้หญิงแล้วก็ตาม บรรดาพวกผู้ชายก็ยังไม่สามารถใช้ร่มได้ แม้ว่าพวกผู้ชายเหล่านี้จะเคยเรียกร้องที่ต้องการใช้ร่มต่อพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นแล้วก็ตาม มาถึงในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา บวกกับมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากขึ้นของมนุษย์ ทำให้สังคม และการดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทำให้ผู้ชายสามารถนำร่มมาใช้งานในการป้องกับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ และฝนได้

ในปัจจุบันร่มไม่ได้ถูกนำมาใช้งานเพื่อป้องกันตามสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว แต่ร่มยังมีประโยชน์อยู่อีกมากมาย แม้กระทั่งร่มที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ตาม ก็สามารถนำมาดัดแปลงให้ใช้งานในส่วนอื่น ๆ แทนได้ ร่มถูกพัฒนา และออกแบบให้มีการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่เป็นจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับร่มตามแต่ละประเภท ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตร่มเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก กลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นจะต้องมีกับทุก ๆ บริษัท การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ จะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าของเรามากขึ้น ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมให้ร่มเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก ร่มถูกผลิตออกมาในรูปแบบ ของที่ระลึก ของแจก ของแถม และของชำร่วย ตามงานต่าง ๆ ในวันนี้เราพาคุณไปดูว่า หากเราต้องการที่จะเลือกร่มเพื่อนำมาใช้งาน หรือนำไปเป็นของที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาด ร่มแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ร่มตอนเดียว

เป็นร่มที่ไม่สามารถพับเก็บได้ จะพกพาไปไหนก็ค่อนข้างลำบาก แต่เป็นร่มที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง สามารถใช้กันแดด กันฝนได้เป้นอย่างดี จะเห็นได้ว่า ร่มตอนเดียวมีขนาดแกนร่มที่ใหญ่ สามารถต้านลมได้ดี ร่มชนิดนี้จะทำให้ลูกค้าใช้งานอย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่า ร่มจะเสียหายได้ง่าย เพราะร่มชนิดนี้มีความแข็งแรง ยังสามารถนำไปเป็นของชำร่วยในงานสำคัญ ๆ ได้ด้วย

ร่มพับ

ร่มพับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จะมีลักษณะพิเศษกว่าร่มชนิดอื่น ๆ ในเรื่องขนาดของร่ม และด้านการใช้งาน คนส่วนใหญ่นิยมเก็บร่มไว้ในกระเป๋า ซึ่งสามารถพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าร่มตอนเดียว ร่มพับมีตั้งแต่ ร่มพับ 2 ตอน ร่มพับ 3 ตอน ตลอดไปจนร่มพับ 5 ตอน โดยปกติทั่วไปแล้วร่มพับจะได้รับความนิยมกลุ่มผู้หญิงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากร่มชนิดนี้กันแสง UV แล้วยังพาพาได้ง่าย และที่สำคัญยังมีนำหนักเบาอีกด้วย

ร่มกลับด้าน

มีลักษณะแตกต่างจากร่มชนิดอื่น เพราะเวลาที่เราหุบร่ม ปลายของร่มจะชี้ออกไปข้างนอก ไม่เหมือนร่มชนิดอื่น จึงทำให้ร่มกลับด้านมีความแปลกตา ร่มชนิดนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งาน มีความแข็งแรง และคงทนอีกด้วย

จะเห็นว่าร่มทั้ง 3 ชนิดนี้ คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก ร่มแต่ละชนิดมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนำร่มไปเป็นของขวัญแทนใจให้กับคนที่พิเศษของคุณ นอกจากจะสร้างความประทับใจที่ไม่เหมือนใครแล้ว ยังสามารถนำร่มไปใช้งานได้จริงอีกด้วย