ร่มราคาต่างกัน มีอะไรที่ต่างกันบ้าง

ร่มราคาต่างกัน มีอะไรที่ต่างกันบ้าง