ทำไมถึงควรมี ร่ม เพื่อป้องกันแสงแดดร้อน

ทำไมถึงควรมี ร่ม เพื่อป้องกันแสงแดดร้อน