ร่ม อุปกกรณ์สำคัญ

ร่มเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องดูแลรักษา