ร่มสนามคืออะไร นิยมใช้กับงานประเภทไหนบ้าง

ร่มสนามคืออะไร นิยมใช้กับงานประเภทไหนบ้าง