ร่มจีน อีกหนึ่งประเภทที่หลายคนนึกไม่ถึง

ร่มจีน อีกหนึ่งประเภทที่หลายคนนึกไม่ถึง