ร่มกอล์ฟ กับร่มกันฝนทั่วไป ต่างกันอย่างไร

ร่มกอล์ฟ กับร่มกันฝนทั่วไป ต่างกันอย่างไร