ร่ม-เหตุผลที่ควรใช้ร่มเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในกิจกรรมการตลาดต่างๆ

เหตุผลที่ควรใช้ร่มเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในกิจกรรมการตลาดต่างๆ