20190730_101509

ผลงานสกรีนร่ม HAKUTSURA โรงงานผลิตร่ม