20190621_134825

ผลงานร่ม เกษียณอายุ 62 ปี นารีนุกุล