ร่ม-ชนิดของผ้าสำหรับใช้ทำร่ม และข้อดีข้อเสียของผ้าแต่ละแบบ

ร่ม-ชนิดของผ้าสำหรับใช้ทำร่ม และข้อดีข้อเสียของผ้าแต่ละแบบ