การมอบร่มเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ มีความหมายว่าอะไร

ช่วงเทศกาลที่ผ่านมานั้น เป็นเทศกาลแห่งการส่งมอบความสุข หรือเทศกาลปีใหม่ เทศกาลที่คนส่วนใหญ่มอบของขวัญต่าง ๆ ให้กันเพื่อเป็นการอวยพรการเริ่มต้นปีที่ดี ซึ่งร่มนั้นก็เป็นสิ่งของกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการเลือกใช้เป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนอาจจะมีความกังวลใจว่า การมอบร่มให้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในโอกาสต่าง ๆ นั้นจะมีความหมายในเชิงลบหรือไม่ จริง ๆ แล้วการมอบร่มให้เป็นของขวัญนั้นมีความหมายว่าอะไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

ร่มนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับการพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพราะนอกจากร่มจะช่วยกันแดดกันฝนให้กับเราในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้ว ร่มยังเป็นสิ่งที่ควรพกติดรถไว้ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ โดยปัจจุบันนั้นก็มีการผลิตและออกแบบร่มมามากมายหลายแบบ ทั้งร่มใส ร่มตอนเดียว หรือร่มพับ ซึ่งร่มพับอาจจะเป็นร่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งการพกพาและการมอบให้เป็นของขวัญ อาจจะด้วยรูปทรงที่เล็กกะทัดรัดและพกพาสะดวก

ร่มเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในสมัยก่อนนั้นการใช้ร่มเพื่อเดินจับจ่ายซื้อของ ป้องกันแดดและฝน จะเป็นที่นิยมสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากในสมัยก่อน ร่มถือว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้การพกร่มไปยังที่ต่าง ๆ ทำให้สามารถแบ่งแยกชนชั้นได้อย่างชัดเจน เพราะกลุ่มคนที่จะใช้ร่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มขุนนางหรือสนมเอกเท่านั้น สมัยก่อนนั้นการใช้ร่มจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะในสมัยก่อนในการเดินทางกลางคืนสำหรับผู้หญิงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างมาก ผู้หญิงจึงมักใช้ร่มเพื่อบดบังใบหน้า ป้องกันไม่ให้มีคนเห็นได้อีกด้วย

การมอบร่มให้เป็นของขวัญหรือของชำร่วยในโอกาสต่าง ๆ นั้น เป็นการมอบให้โดยมีความหมายเชิงบวก คำว่าร่ม สามารถสื่อความหมายได้ถึงความสงบ ร่มเย็น ความสบายใจ หากเป็นคนที่อายุมากกว่ามอบของขวัญให้กับคนที่อายุน้อยกว่านั้น ร่มก็จะสื่อถึงการอวยพร ให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความสบายใจ ไม่ทุกข์ร้อน เป็นการแสดงออกถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะร่มสามารถสื่อได้ถึงการปกป้องดูแลคนรักจากอันตรายต่าง ๆ หรือป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต แต่หากเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามอบร่มให้เป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุนั้น เป็นการแสดงออกถึงการเคารพและให้เกียรติ ยกย่องและเชิดชูให้เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกคนในบ้าน ทำให้ร่มกลายเป็นของขวัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นของขวัญที่มอบความสุขใจให้ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ

เรียกได้ว่าร่มนั้น สื่อความหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุข และเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ความห่วยใย นอกจากนี้ในการทำธุรกิจการมอบร่มให้เป็นของสมนาคุณต่าง ๆ ก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะการมอบร่มเป็นของขวัญในเชิงธุรกิจยังสามารถแสดงออกได้ถึงความใส่ใจ ความมีน้ำใจต่อกัน และการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันได้อีกด้วย

เท่านี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะคะ สำหรับการเลือกร่มเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพราะนอกจากจะสื่อความหมายที่ดีแล้ว ร่มก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และการมอบของขวัญในโอกาสพิเศษนั้นก็ยังทำให้ผู้รับนั้นมีความระลึกถึงเราทุกครั้งที่มีการใช้งานของขวัญที่เราให้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามสืบต่อไป