ร่ม LED

ณ ปัจจุบัน มีการออกแบบร่มออกมาหลากหลายประเภทมาก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน ไว้ใช้ในยามจำเป็นและบางสถานการณ์ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย อธิเช่นการออกแบบร่มที่มีไฟ LED ติดมาด้วยภายในตัวของร่มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ ร่ม LED เป็นการออกแบบที่ค่อนข้าง

Read More