CALL CENTER
  02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

  สินค้า

  154 ร่มพับ Auto 8K DREMEL

  ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
  ขนาดสินค้า : 21 นิ้ว
  ขั้นต่ำ : 300 คัน
  ผ้าร่ม : Pongee 190 T สีกรม
  ผ้ายูวี : ไม่มี
  โครงร่ม : โครงเหล็ก
  แกนร่ม : แกนเหล็ก
  ด้ามร่ม : ด้าม ABS เคลือบด้าน
  ระบบ เปิด-ปิด : Automatic
  ปลอกร่ม : สีดำ
  การทำโลโก้ : Made To Order
  ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส