CALL CENTER
02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

สินค้า

OFF_5509

091 ร่มพับ 3 ตอน

ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
ขนาดสินค้า : 21 นิ้ว
ผ้าร่ม : Polyester สีกรม
ผ้ายูวี : ไม่มี
โครงร่ม : โครงเหล็ก
แกนร่ม : แกนเหล็ก
ด้ามร่ม : ด้าม ABS
ระบบ เปิด-ปิด : Manual
ปลอกร่ม : ซองผ้าสีตามร่ม
การทำโลโก้ : ไม่ได้ทำโลโก้
ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส