CALL CENTER
  02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

  สินค้า

  OFF_5503

  089 ร่มพับ 3 ตอน

  ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
  ขนาดสินค้า : 21 นิ้ว
  ผ้าร่ม : Polyester สีกรม
  ผ้ายูวี : ไม่มี
  โครงร่ม : โครงเหล็ก
  แกนร่ม : แกนเหล็ก
  ด้ามร่ม : ด้าม ABS
  ระบบ เปิด-ปิด : Manual
  ปลอกร่ม : ซองผ้าสีตามร่ม
  การทำโลโก้ : ไม่ได้ทำโลโก้
  ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส