CALL CENTER
02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

สินค้า

OFF_2648

079 ร่มพับ 2 ตอน สกรีนโลโก้

ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
ขนาดสินค้า : 27 นิ้ว
ขั้นต่ำ : 300 คัน
ผ้าร่ม : Pongee 210T สีดำ
ผ้ายูวี : ไม่มี
โครงร่ม : โครงเหล็ก
แกนร่ม : ไฟเบอร์
ด้ามร่ม : ด้าม ABS เคลือบด้าน
ระบบ เปิด-ปิด : Automatic
ปลอกร่ม : ขาว
การทำโลโก้ : Made To Order
ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส

ฝ่ายขาย 24 ชั่วโมง

จิรา 063-464-6218
jira@premium-perfect.com

ยอดพธู 086-339-3951
patoo@premium-perfect.com

ขวัญทิชา 063-401-3223
kwanticha@premium-perfect.com

กรกมล 063-401-3003
kornkamon@premium-perfect.com

กันต์กมล 063-426-7722
kankamon@premium-perfect.com

อดิศักดิ์ 063-401-3113
adisak@premium-perfect.com

นิลาวัลย์ 063-401-3553
nilawan@premium-perfect.com

X