CALL CENTER
02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

สินค้า

OFF_2631

073 ร่มพับ 3 ตอน Auto 8K Blackgel

ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
ขนาดสินค้า : 21 นิ้ว
ขั้นต่ำ : 300 คัน
ผ้าร่ม : Pongee 190 T สีน้ำเงิน
ผ้ายูวี : Vinyl Black Gel
โครงร่ม : โครงเหล็ก
แกนร่ม : แกนเหล็ก
ด้ามร่ม : ด้าม ABS เคลือบด้าน
ระบบ เปิด-ปิด : Automatic
ปลอกร่ม : สีน้ำเงิน
การทำโลโก้ : Made To Order
ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส