CALL CENTER
02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

สินค้า

OFF_2642

075 ร่มพับ 3 ตอน สกรีนโลโก้

ชื่อสินค้า : ร่มพับ 3 ตอน
ขนาดสินค้า : 21 นิ้ว
ผ้าร่ม : Polyester สีเหลือง
ผ้ายูวี : ไม่มี
โครงร่ม : โครงเหล็ก
แกนร่ม : แกนเหล็ก
ด้ามร่ม : ด้าม ABS
ระบบ เปิด-ปิด : Manual
ปลอกร่ม : ซองผ้าสีตามร่ม
การทำโลโก้ : ไม่ได้ทำโลโก้
ความเหมาะสม : สำหรับทุกโอกาส

ฝ่ายขาย 24 ชั่วโมง

กันต์กมล 063-426-7722
kankamon@premium-perfect.com

ยอดพธู 086-339-3951
patoo@premium-perfect.com

ขวัญทิชา 063-401-3223
kwanticha@premium-perfect.com

อดิศักดิ์ 063-401-3113
adisak@premium-perfect.com

กรกมล 063-401-3003
kornkamon@premium-perfect.com

จิรา 063-464-6218
jira@premium-perfect.com

นิลาวัลย์ 063-401-3553
nilawan@premium-perfect.com

X