CALL CENTER
  02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

  สินค้า

  OFF_8666
  badge

  018 ร่มสกรีนโลโก้ ธนาคารกรุงไทย

  ชื่อสินค้า : ร่มกลับด้าน
  ขนาดสินค้า : 24 นิ้ว
  ผ้าร่ม : Polyester 2 ชั้น สีดำ + สีแดง
  ผ้ายูวี : ไม่มี
  โครงร่ม : โครงเหล็ก
  แกนร่ม : แกนเหล็ก
  ด้ามร่ม : ด้าม ABS
  ระบบ เปิด-ปิด : Manual
  ปลอกร่ม : ซองพลาสติก
  การทำโลโก้ : ไม่มีสกรีน

  badge